Rewitalizacja

Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie kultury stało się konieczne poszukiwanie sposobu na powiększenie bazy lokalowej. Dobrym rozwiązaniem okazała się rewitalizacja istniejącego budynku – starej elektrowni.

W lipcu 2016 roku Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek na dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem”, który zakładał remont dwóch budynków – starej elektrowni i domu rodzinnego Marii Pileckiej z Ostrowskich przy ul. Warszawskiej 4. Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało niemal 3,5 mln zł z budżetu UE na realizację tego projektu.

Środki na to zadanie uzyskano w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Prace remontowe trwały dwa lata, a budynek zyskał „drugie życie”. Jego konstrukcja pozwoliła na uzyskanie dwóch kondygnacji, a tym samym na podwojenie powierzchni. Uzyskano dzięki temu ok. 750 m kw. powierzchni na działalność kulturalną.

Zagospodarowany został również teren przed elektrownia – posadzono drzewa, ustawiono ławki, zainstalowano nowe oświetlenie. Dzisiaj to jedno z najładniejszych miejsc w Ostrowi Mazowieckiej.